top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverMadeleine Lodeweges

#6 2021 Deep democracy/ Boekenblog voor schoolleiders


Deep Democracy

De wijsheid van de minderheid

Jitske Kramer, Thema 2016, Zaltbommel

Dit boek biedt een praktische structuur om ieders mening op inclusieve wijze mee te nemen in de besluit-/ gedachtevorming. Als leidinggevende biedt het een andere kijk op groepen en een andere aanpak bij het nemen van een besluit. Niet op grond van de meeste stemmen... of door een eigen voorgenomen besluit erdoor te drukken. Dit soort besluiten blijken vaak niet te werken omdat ze niet gedragen worden. Bij Deep Democracy gaat het om alle stemmen horen en meenemen want een groep is een levend geheel van onderlinge relaties. Het gaat om de verbindingen tussen mensen die samen bewegen en verschillende rollen (roltheorie) aannemen. Dit brengt een ander bewustzijn van de (gespreks)leider waarbij tegenstellingen mogen, sterker nog: helpend zijn, en er veel aandacht is voor het sociale klimaat.


Het boek Deep Democracy geeft theoretische achtergronden van de Lewis -methode en praktische vertaalslagen naar werken met de wijsheid van de hele groep Uitgangspunten zijn (p.29):

  • Niemand heeft het monopolie op de waarheid (samen kan je meerdere perspectieven zien en versterken we elkaar)

  • We gaan in gesprek om onze relatie te verdiepen (uit nieuwsgierigheid en niet om de ander te overtuigen)

  • We zijn bereid om van elkaar te leren (een open houding laat je verrassen en leert je meer van jezelf en de ander)

  • We zullen het tempo van het gesprek af en toe vertragen (ruimte voor reflectie: wat wordt er echt gezegd? Vertraging gaat vooraf aan versnelling)

  • We hebben elkaar nodig om betere luisteraars te worden

  • Praten en luisteren zijn menselijk

  • We gaan ervan uit dat het af en toe chaotisch is

De Amsterdamse Boekenclub voor Schoolleiders (onderwijsprofessionals) besprak het boek voorjaar 2021. We zijn erg aangetrokken door de methodiek en het luisteren naar alle stemmen. Het boek vonden we daarentegen wat taai en weinig inspirerend. Dit is jammer want de theorie verdient aandacht alvorens het goed te kunnen toepassen. In gesprek ontdekten we gelukkig weer veel meer lagen en inzichten in het boek die ons inspireerden. Ook hebben we elkaar uitgedaagd om de komende week een methode onbevangen aan te gaan in onze groepen. Werkvormen die wij laagdrempelig genoeg vonden om, zonder training, samen met onze groepen op te pakken waren:

  • Gesprek op voeten (we gebruikten de ruimte met verschillende hoeken die voor verschillende perspectieven stonden door zo fysiek standpunten in te nemen en door actief naar elkaar te luisteren bewogen we naar een meerstemmige afspraak en kon eenieder aangeven wat daarbij nodig was om het ook uit te voeren)

  • Pijltjes gooien (waarbij eerst iedereen tegenargumenten bedacht en daarna voorargumenten. Iedereen nam dus eerst de ene rol aan en daarna de andere hierdoor kon er gezamenlijk, in een veilige setting, een sterker besluit genomen worden waarbij iedereen zich gehoord en betrokken voelde)

Onze ervaringen met Deep Democracy zijn positief en een training Deep Democracy staat nu op menig scholingslijstje.


Deep Democracy hanteert een eigen beeldende taal van de ijsberg (het groepsonbewuste), het groepsbewuste, edge gedrag, vissen en haaien in de onderstroom. Het is even wennen maar o zo handig om te herkennen wat er in gesprekken gebeurt bij jezelf en de anderen.

________________________________________________________________________

Voor de (school)leider die meer achtergrondinformatie wil hebben en wil werken met alle stemmen (inclusie) in het team. Aanvullend of voorbereidend op een praktische cursus Deep Democracy.

________________________________________________________________________75 weergaven

Comments


bottom of page